Missie Yesbijles

Yesbijles is een marktplaats voor onderwijs: basis-, voortgezet , MBO, HBO en WO. Ons doel is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van onderwijs, los van instituties en voor scherpe tarieven.

In de economie van de toekomst is werkgelegenheid niet vanzelfsprekend. Een hoog opleidingsniveau wel. Waarom zetten we die kennis dan niet in om elkaar te stimuleren om nóg meer en succesvoller te leren?

Alleen door kennis te delen kan Nederland mee in de vaart der volkeren. Zo zullen scholieren en studenten succesvoller tentamens maken en wordt nu ongebruikte expertise bij docenten wél benut. Daarnaast kunnen goedkoop allerlei vaardigheden – denk bijvoorbeeld aan programmeren, goed schrijven of Spaans - elkaar geleerd worden. Zonder dure en omslachtige instituten krijgen mensen snel en goedkoop toegang en groeit de kenniseconomie.

Ondanks alle mogelijkheden die internet biedt blijft kennis delen het meest effectief wanneer docent en leerling direct met elkaar in contact staan. Waarom gebruiken we internet dan niet om elkaar te vinden? Yesbijles wil die verbinding zijn. Gemakkelijk en goedkoop maken we het delen van kennis mogelijk.

Koen Meijer

Koen studeert Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder zette hij een video netwerk op en bouwde hij websites voor vastgoedeigenaars. Met YesBijles wil Koen bijles niet leuker maken. Wel gemakkelijker.

Stein Heijjer

Steins fascinatie ligt in het omzetten van dromen in daden. Daarom studeert hij Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was hij werkzaam als beleggingsadviseur bij een vermogensbeheerder in Amsterdam. Het is Steins droom om van YesBijles hét bijlesplatform van Nederland te maken.

Karsten Meijer

Karsten zette meerdere platforms op waar wetenschappelijke kennis toegankelijk wordt gemaakt voor breed publiek. Het drijft hem om getalenteerde mensen een platform te geven. Hij studeerde eerder af in de rechtsgeleerdheid en de wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.